Gebouw beheer systeem monitoring, beheer en ontwikkeling

De laatste jaren worden in de moderne utiliteitsbouw steeds meer duurzame installatiesystemen toegepast. Duurzame installatiesystemen, o.a. warmtepompinstallaties, leiden echter in de praktijk niet altijd tot het gewenste rendement, energie- en kostenbesparing.

Dit wordt vaak veroorzaakt door het onvoldoende of niet juist beheren van deze installaties enerzijds en door het incorrect en/of incompleet in kaart brengen van de energiebehoeften van een gebouw.

De service, die dQ control Beek u te bieden heeft, houdt niet op na oplevering van uw installatie. Door middel van afstandsbeheer kunnen wij uw installatie blijven monitoren en waar nodig parameters bijstellen om een zo optimaal mogelijk proces te realiseren. Een goed energiemanagement kan hierbij een enorme meerwaarde zijn voor uw installatie. Dit om kosten beheersbaar te houden en tegelijkertijd de uitstoot van CO2 te verminderen. dQ control Beek biedt u de mogelijkheid om uw installatie op contractuele basis, regeltechnisch te laten beheren en periodiek te onderhouden. Ook in geval van onverwachte storingen aan uw klimaatinstallatie staan we voor u klaar en kunnen, al dan niet via beheer op afstand, zo snel mogelijk een diagnose stellen en/of de storing verhelpen.

Het binnenklimaat in een gebouw is doorgaans goed geregeld, evenals het onderhoud van de technische installaties en de inkoop van energie. Toch blijkt dat het vaak beter kan, met lagere exploitatiekosten en meer tijd voor het primaire proces. Monitoren is daarbij het sleutelbegrip.

Monitoring bewaakt de prestaties van installaties voor warmte, koude en elektriciteit in de gebouwde omgeving. Het maakt zichtbaar hoeveel er wordt afgenomen, op welke manier, wanneer dat gebeurt en hoeveel daarvoor wordt betaald. Ook de contracten met energieleveranciers kunnen daarbij worden getoetst op de waarde voor de actuele situatie. Het resultaat daarvan kan een onverwachte, zeer aanzienlijke besparing zijn, die bij een groot energieverbruik tot enkele honderdduizenden euro’s kan oplopen. Het biedt de organisatie daarmee een unieke kans meer tijd, geld en energie(!) te steken in de primaire processen.

Monitoren begint vaak met een nulmeting. Hoe ziet de bestaande energiehuishouding eruit en welke mogelijkheden voor meer kwaliteit tegen minder kosten, blijven onbenut? Hetzelfde geldt op de langere termijn, wanneer er is gekozen voor en geïnvesteerd in de juiste installaties en oplossingen. Echter, de voortdurend veranderende omstandigheden vereisen steeds nieuwe keuzen en strategieën. Bij gewijzigde energietarieven kan het bijvoorbeeld verstandig zijn om op een andere energiebron over te stappen. Verder kunnen met monitoring ook alle partijen die bij het proces zijn betrokken, zoals onderhoud en beheer en levering van gas, water en elektriciteit, kritisch worden gevolgd. Dat geldt uiteraard ook voor de prijzen en contracten die zij aanbieden.

Met monitoring is het mogelijk grip te houden op de totale exploitatiekosten en het rendement van de installatie. Geen overbodige luxe voor wie bedenkt dat 30 tot 50% van de totale bouwsom bestaat uit installatie gerelateerde kosten. Bij de exploitatie van een gebouw heeft zelfs meer dan 60% van de kosten te maken met het binnenklimaat.

Belangrijke effecten van monitoring:

Slimmer inkopen van primaire energie;

Besparing door de energievraag te beperken;

Energiecontracten beter afstemmen;

Minimale milieubelasting;

Terugbrengen van de onderhoudskosten;

Controle van het prestatiecontracten en de effectieve werking van installaties.

Voorbeelden:

Vrijblijvende offerte

Vraag vrijblijvend een offerte aan en ontdek wat dQ control voor u kan betekenen.

Vraag een offerte aan