Nieuws

  • dQ-control is momenteel druk bezig met de doorontwikkeling van de warmtepomp, om te onderzoeken of er een hogere COP te realiseren is door middel van ...

  • In 2016 is dQ-control de samenwerking met Regin aan gegaan, hierdoor zijn we nu ook in staat om niet alleen regeltechniek te ontwerpen, maar ook te re...

  • Door de aanschaf van een ultrasoon debiet meter is het nu ook mogelijk om waterzijdige metingen te doen aan installaties waar geen inregelafsluiters g...

  • Met onze luchttemperatuur en vochtigheid meters is het mogelijk om luchtkwaliteit te meten en te loggen van een of meerdere ruimtes of luchtbehandelin...

  • Door middel van infraroodmetingen, kan er worden vastgesteld of er koude of warmte wordt verplaatst en eventuele gebreken hierbij constateren en onder...

  • Met deze modems kan er op afstand een installatie met internet worden voorzien, waardoor er klachten en problemen op afstand kunnen worden verholpen z...